เกี่ยวกับเรา
บริษัท เจ.เอส.ที อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทผู้รับจ้างผลิตและออกแบบงานเหล็กทุกชนิด Fabrication & Installation Steel Work อันได้แก่ งาน Form work Precastmold Corncrete Formwork งาน พับ ตัด ม้วน ประกอบ และเสาป้ายโฆษณา สร้างเครื่องจักร งานเหล็กตามแบบที่ลูกค้ากำหนด งานDuct งานถัง งานออกแบบโครงสร้าง งานท่อในระบบอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างทุกชนิด (Civil Work)

มาตรฐานของเรา

          

ผลงานของเรา